ขั้นตอนการเช่า1.ส่งเอกสารเข้ามาทางไลน์ id @kaicarrent (มีเครื่องหมาย@นำหน้า) หรือ 0870677257 

2.รอคอนเฟิร์มจากบริษัทฯ เมื่อเอกสารเรียบร้อย บริษัทฯจะส่งเบอร์บช.ให้เพื่อโอนจองรถ (หักลบกับยอดชำระวันรับรถ)

3.รับรถ ณ จุดที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์

4.คืนรถที่เดิมหรือสถานที่นัดหมาย

5.รับเงินค้ำประกันคืน (ตามเงื่อนไขบริษัท)