รถเช่าใช้ระหว่างซ่อม

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

(ภาพประกอบจาก www.mysecondmillion.com)

เช่าง่ายๆ ขึ้นเมื่อลูกค้าเช่ารถใช้ระหว่างซ่อม โดยใช้เอกสารดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

3. สำเนาหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย

4. สำเนาทะเบียนรถของรถที่นำเข้าซ่อม โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองตรงกับข้อ 1. (แต่หากไม่ตรงต้องเป็นผู้ขับขี่ตามสำเนาใบเครม)

6. สำเนาใบเคลมจากบริษัทประกันภัย

7. สำเนาใบรับรถจากอู่ (ถ้ามี)

เอกสารไม่ครบ หรือสอบถามราคา โทร 0-2107-3160  08-7067-7257 line id:@kaicarrent

*เช่าขั้นต่ำ 7 วัน ราคาต่ำสุด 600บาท/วันขึ้นอยู่กับรุ่นรถและระยะเวลาเช่า