รถเช่าพร้อมคนขับ

บริการรถเช่าพร้อมคนขับ โทรจองรถเลย 087-067-7257

             * รับที่สนามบินดอนเมืองภายใน 30นาที – 1 ชั่วโมง 

บริการรถเช่าพร้อมคนขับรุ่นอื่นๆ

หมายเหตุ

1.ราคาไม่รวมค่าน้ำมัน, ค่าทางด่วน, ค่าจอดรถ กรณีต้องการให้เหมาค่าน้ำมันคิดกม.ละ 3บาท

2.กรณีเหมาวันพนักงานขับรถทำงาน 10ชม. กรณีเกินจะมีค่าล่วงเวลาชม.ละ 300บาท

3.กรณีไป-กลับใช้เวลารอไม่เกิน 1 ชม. หากเกินจะต้องชำระค่าบริการเพิ่ม 300บาท/ชม.